"ARTI ARTI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK"

ANA SAYFA > HABERLER > Drama Eğitimi Başlıyor

Yetişkin Eğitiminde Drama teknikleri

"Oynamak öğrenmektir."

Toplumsal sorunları tartışmada bir araç olarak oyun ve teatral teknikler:

Doğaçlamalar, Forum Tiyatro, Model çalışma örnekleri.

Oyunlar ve alıştırmalar birbirlerinin alanlarına girerler, akışkandırlar. Bedene dayalı bir alıştırma bir adım sonrasında rol oyununa dönüşebilir, ya da materyal oyunları kapsamında başlanılan bir alıştırma rol oyunları ve alıştırmaları alanına geçme eğilimi gösterir. Alanların nerede ve nasıl bir birleşme ya da ayrışma göstereceği, oluşan durumun nasıl ayrıştırılacağı önemli bir sorundur. Oyun yöneticisinin gerekli alan bilgisine ve becerisine sahip olması, yapacağı atölye çalışmasına hükmetmesi hayatidir, yüzeysel, sığ yaklaşımlar yapılacak çalışmayı daha en başından etkisiz hale getirir.

İki önemli olgu üstünde durmak gerekiyor; yaratma yetisinin geliştirilmesi ve buna paralel olarak geliştirilenin kendisini ifade edeceği araç ve gereçlerin yetkin ve zamanında kullanımı. Bu iki olgu arasında diyalektik bir ilişki söz konusudur. Buradan hareketle yapılacak atölyenin temel mantığını ortaya koyabiliriz: Öncelikle yaratıcılığı destekleyen, ona ivme kazandıran bir perspektif geliştirilmek zorundadır. Daha sonra bu perspektif onun kendisini ifade edebileceği olanaklarla donatılmalıdır; işte bunların hepsine birden temel oyun ve alıştırmalar diyoruz. Marangoz için keser, bıçkı, çivi vs. ne ise bir oyun ve tiyatro pedagogu içinde oyunlar ve alıştırmalar da odur. Burada önemli bir noktaya geliyoruz: Her atölye çalışması grubun temaya, fikre yaslanarak yolculuğa çıkarılmasıdır.

Yolculuk bir süreçtir ve o sürece oyun yöneticisi kendi zanaatçılığını katarak hizmet eder.

Yapılacak atölye çalışmasında

  • Oyuna ve tiyatroya yönelik temel yaklaşımlar üzerinde durulacak
  • Forum Tiyatronun bir araç olarak nasıl kullanılacağı pratik olarak tartışılacak
  • Gazete tiyatrosu tekniklerinin nasıl kullanılacağı ayrıntılı bir biçimde irdelenecek
  • Simultan dramaturgi gibi teatral araçların grup çalışmalarında nasıl kullanılacağı tartışılacak
  • Model çalışma örnekleri üstünde durularak ‘perspektif kaydırma’, mini mono drama gibi model çalışma örnekleri üstünde durulacak
  • Doğaçlama yapmanın yapısal özellikleri irdelenecek

Bir başka olgu ise ‘deneme ve keşfetmedir.’ Deneme ve öğrenme arasında doğrudan bir ilişkinin varlığından söz edebiliriz; denemek öğrenmeyi hedefler. Başarısızlıkla sonuçlanmış bir deneyden bile bir şeyler öğreniriz; başarısızlığın nedenlerini kavramak başlı başına bir öğrenme ve kavrama sürecidir.

Birlikte denemek ve öğrenmek bu atölyenin ruhunu oluşturacaktır.

Eğitimin Yapılacağı Yer:

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs

New Hall 002

Eğitim Gün ve Saatleri:

18-19-20 Haziran 2016

Sabah saat 10:00 – 13:00

Öğleden sonra 14:30 – 17:30

Eğitimci:

Yrd. Doç. Dr. A. Kadir Çevik

DTCF Tiyatro Bölümünü bitirdi

Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulunda Oyun ve tiyatro pedagojisi okudu

Berlin’de Oyun ve tiyatro pedagoji enstitüsünde Reji üstüne doktora tezini yazdı ve kitap olarak yayınladı.

Yönetmen olarak çeşitli yazarlardan oyunlar sahneledi

Doğaçlama tiyatro alanın ülkemizde tanınmasını sağladı

Oyun ve tiyatro pedagogu olarak toplumsal alanlarda birçok atölye yönetti

Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği Başkanı

DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı Başkanı

Ücret:

Eğitim Ücreti 300.00 Türk Lirasıdır.

Kayıt İçin:

Kadir Akbulut

0532 640 19 58

1306 defa okundu.