"ARTI ARTI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK"

ANA SAYFA / EĞİTİMLER / EKİP ÇALIŞMASI

Fiyatı Fiyatı için lütfen bizimle iletişime geçin.
DİĞER RESİMLER
Eğitim ve Danışmanlık Detayları
Eğitim, Ödeme vb. detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Eğitim Adı: EKİP ÇALIŞMASI
Eğitim Kodu: 1035740

Bu eğitim 50 kişi tarafından beğenildi.


Açıklama

EKİP ÇALIŞMASI

AÇIK HAVA EĞİTİMİ
(OUTDOOR TRAINING) 


İş yerlerinde takım olarak çalışan bireylerin birbirlerinin potansiyellerini ve özelliklerini fark etmeleri, buna göre planlar yapmaları, hem verimliliği hem de memnuniyeti artıran önemli bir faktördür.  
Bu çalışma ile, akımlarda beklenen davranış değişiklikleri; etkili, güvenli, iş ortamına taşınabilen ve eğlence unsurunu da içeren etkinliklerle kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir.


Amaçlar :  


Uygulama sonucunda katılımcılarda beklenen değişimler; 

 

  • Katılımcıların kurum içinde yaşanan sorunları fark etmelerini ve tanımlarını sağlamak.  Sözlü ve sözsüz iletişim becerisi geliştirmelerini sağlamak.
  • Katılımcıların kendilerine duydukları güveni artırmak, risk alabilme yeteneği kazandırmak.
  • Problem çözme ve sistematik çözüm konularında deneyimsel öğrenme yöntemleriyle beceri geliştirmelerini sağlamak.
  • Katılımcıların birbirleriyle ilişkilerini geliştirerek, üstlendikleri rollerin kurumun amaçlarıyla ilişkini anlamalarını sağlamak.
  • Liderlik ve karar verme süreci konularında kendilerini ifade edebilmelerini ve beceri geliştirmelerini sağlamak.
  • Başarılı takımların özellikleri ve başarılarını etkileyen faktörler hakkında ortak bir anlayış kazandırarak, grup içinde karşılıklı destek ve yardımlaşmayı artırmak.
  • Katılımcıların fiziksel koordinasyonlarını artırmak.

 
Eğitimin İçeriği ve Süreç:

 
Açık hava eğitimi üç ana bölümden oluşur.


Kurumla ilgili bilgi alınması: Programın uygulanmasından en az 15 gün önce, çeşitli düzeylerde çalışanlarla yapılacak bireysel görüşmeler yoluyla kurumla ilgili ayrıntılı bilgiler alınır. Bununla yaşanan sorunların tarafsız olarak belirlenmesi amaçlanır. Bu aşamada programa dahil edilecek etkinlikler belirlenir.  

 

Programın Uygulanması: İşbirliği, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, çatışma yönetimi, liderlik, takım rolleri, iletişim becerilerinin artırılması, öğrenme biçimleri konularına yönelik etkinlikler ile, katılımcıların kendilerini ve davranış biçimlerini tanımalarını sağlayacak envanter ve testler uygulanır.

 

İzleme çalışması: Programın tamamlanmasından bir ay sonra, program boyunca kazanılan deneyimlerin iş ortamına ne derece aktarıldığı belirlenerek, katılımcılarla takım çalışması deneyimleri paylaşılır, geri bildirimler alınarak, programın değerlendirmesi yapılır.  

 

Süre 

 

Program iki tam günde uygulanır. İsteğe göre bir tam günden az olmamak koşulu ile zaman yapılandırılabilir. 
 

Katılımcı


Program 15 – 20 kişilik gruplara uygulanır. Katılımcı sayısına göre grup oluşturulur ve grup sayısı kadar eğitimci görev alır.  
Katılımcılara Artı Artı Eğitim ve Danışmanlık Merkezi tarafından katılım belgesi verilir.