"ARTI ARTI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK"

ANA SAYFA / EĞİTİMLER / ÖĞRENME VE ÖĞRETME

Fiyatı Fiyatı için lütfen bizimle iletişime geçin.
DİĞER RESİMLER
Eğitim ve Danışmanlık Detayları
Eğitim, Ödeme vb. detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Eğitim Adı: ÖĞRENME VE ÖĞRETME
Eğitim Kodu: 665593

Bu eğitim 22 kişi tarafından beğenildi.


Açıklama

ÖĞRENME VE ÖĞRETME

 
Amaç

 
Eğitim Kurumlarını gereksinim duydukları öğrenme ve öğretme yaklaşımları ile ilgili bilgilendirmek ve öğretim programı içinde yer alan konulara ilişkin örnekler sunarak uygulama becerisi kazandırmak.  

 

Katılımcılar:

 
Çağdaş öğretim yaklaşımlarını içselleştirmek isteyen öğretmen ve yöneticiler.  

 

Tasarım:

 

Programlarımız, aşağıdaki  “öğrenme noktalarında” katılımcı gelişimini sağlamak amacıyla kurumlarla ile birlikte oluşturulur.   
 

Öğrenme Noktaları

  
 Davranışçı Öğrenme Kuramları ve Uygulama Örnekleri

 Aktif Öğrenme/Öğrenci Merkezli Öğrenme Konu Başlıkları

 Bilişsel Kuramlar

 • Bilgiyi İşleme Kuramı
 • Bilişsel Yük Kuramı
 • Bilgiyi kodlama stratejileri
 • Tam Öğrenme
 • Farklılaştırılmış Öğretim ve Uygulama Örnekleri

 Yapılandırmacı Yaklaşım

 • Yapılandırmacı Öğrenme
 • Proje Tabanlı Öğrenme ve Uygulama Örnekleri
 • Probleme Dayalı Öğrenme ve Uygulama Örnekleri
 • Yaşantısal Öğrenme ve Uygulama Örnekleri
 • Otantik Öğrenme ve Uygulama Örnekleri

 Nöro-fizyolojik kuramlar

 • Beyne Dayalı Öğrenme ve Uygulama Örnekleri

 Öğretim tasarımı (Bir ders saati veya bir üniteye yönelik)

 Zeka kavramı ve Zekaya Çeşitli YaklaĢımlar  Çoklu Zeka Kuramı ve Uygulama Örnekleri

 Öğrenme Biçemleri

 Yaratıcı Drama

 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  

 

Eğitim Süreci :


Programlar grup çalışmaları şeklide yürütülür. Uygulama; bilgi aktarımı, bilgi paylaşımı, uygulama örnekleri ve küçük grup etkinlikleri şeklinde gerçekleştirilir. Katılımcılara yazılı materyaller verilir. Katılımcılardan devamlılık ve etkin katılım beklenir.  
 

Süre:

 
Uygulanacak olan programa göre farklılık göstermekle birlikte, her bir öğrenme noktası için ortalama bir tam gün (3 + 3 = 6 çalışma saati) gerekmektedir.  

 

Program seçilecek olan konuya göre, üç ayrı şekilde uygulanabilir. 

 • Bir tam gün
 • Bir yarım gün
 • İki yarım gün  

 

Katılımcı Sayısı:

 
Uygulanacak programa ve öğretmen gruplarına (sınıf ve branş)göre farklılık göstermektedir.   
Katılımcılara Artı Artı Eğitim ve Danışmanlık Merkezi tarafından katılım belgesi verilecektir.